Úvodná stránka


TOPlist

Farská ekonomická rada

Farská ekonomická rada (FER) je poradným orgánom správcu farnosti. Informácie o činnosti farskej rady, jej zložení a zasadnutiach sa dozviete na tomto mieste.

Štatút farskej ekonomickej rady

Členovia Farskej ekonomickej rady

Ing. Alena Kordošová, PhD.
Ing. Mária Vráblová
Marián Blaha
Štefan Uhlár
Jozef Lopoš


V pondelok 14. septembra 2009 sa po skončení večernej svätej omše uskutočnilo zasadanie Farskej ekonomickej rady.

VOLEBNÁ ZÁPISNICA