Úvodná stránka

Farský úrad

O farnosti

Galéria

Vištucké listy

Spoločenstvá

Ružencové bratstvo

je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena RB je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.

Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB.

Ružencové bratstvo v našej farnosti pozostáva z členov:

od 1.3.2015do 1.3. 6.decembra 2009 boli zvolené za
- členov finančnej komisie: Mária Vráblová a Alena Kordošová
- horliteľku RB vo Vištuku: Marta HájičkováDOMINIKÁNSKE MARIÁNSKE CENTRUM