Úvodná stránka


TOPlist

Sväté omše za účasti detí"Svätá omša je slnkom, stredobodom a najvzácnejším bohatstvom kresťanského života. Veľmi záleží na tom, aby sa slávenie omše usporiadalo tak, žeby sa tí, čo konajú duchovnú službu, i veriaci zúčastnili na nej primerane svojmu postaveniu a plnšie získali ovocie, pre ktoré Kristus Pán ustanovil eucharistickú obetu. To sa vhodne uskutoční vtedy, keď sa bude prihliadať na povahu a okolnosti každého zhromaždenia a slávenie svätej omše sa usporiada tak, aby viedlo k vedomej, činnej a plnej účasti veriacich.
Cirkev sa má osobitne starať o pokrstené deti, ktoré ešte neboli sviatosťami birmovania a Eucharistie plne uvedené do kresťanského života, ako aj o deti, ktoré prijali prednedávnom sväté prijímanie."

(Zo Všeobecných smerníc Rímskeho misála)


Platné do 30.06.2011
V našej farnosti sa sväté omše za účasti detí slávia každú stredu večer o 18.00 hod. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi, no najmä tie, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

uloha     uloha     uloha     uloha    


Dôležitá úloha pri liturgických sláveniach pripadá spevu a tak i pri svätých omšiach za účasti detí spieva detský spevokol. Nácvik spevov býva každú stredu 30 minút pred svätou omšou


uloha     uloha     uloha     uloha    


"Spievajte Pánovi, všetky národy, chváľte ho ľudia celej zeme..."