Úvodná stránka


TOPlist

Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva je sviatosť, v ktorej Kristus posväcuje lásku muža a ženy, vzájomne ich zjednocuje a zapája ich do plánu Božej lásky. Katolícka viera nepozná rozvod, aj keď za istých podmienok môže uznať, že manželstvo nikdy nevstupilo do platnosti a anulovať ho, alebo potvrdiť rozchod manželov, pričom manželský zväzok ostáva v platnosti. Sviatostným znakom manželstva je uzavretie manželskej zmluvy.

Čo potrebujete k uzatvoreniu sviatosti manželstva

  • nahlásiť sa treba vopred aspoň 3 mesiace
  • krstný list obidvoch snúbencov
  • trvalé bydlisko v našej farnosti (aspoň jeden zo snúbencov)
  • súhlas miestneho dp. farára v prípade iného bydliska
  • osobné údaje svedkov


Platnosť sobášov vzhľadom na formu uzavretia manželstva

Späť