Úvodná stránka


TOPlist

Sväté prijímanie

Sviatosť Eucharistie je obetnou hostinou. Súčasťou katolíckej viery je viera v zmenu podstaty obetného chleba a vína na podstatu tela a krvi Ježiša Krista pri sprítomňovaní jednej a tej istej obety. Euchristia je zvláštnym spôsobom sprítomnený živý Kristus sám, preto jej vzdávame poklonu.Späť