Úvodná stránka


TOPlist

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu sa považuje za nezmazateľný vstup do Cirkvi a bránu k ostatným sviatostiam, znovuzrodenie človeka pre nový život vo viere v zmrtvýchvstalého Krista ako svojho Pána. Krst je základom celého kresťanského života. Sviatostným znakom krstu je liatie vody na hlavu dieťaťa a krstná formula.

Čo potrebujete ku sviatosti krstu dieťaťa.

  • o krst dieťaťa žiadajú jeho rodičia
  • rodný list dieťaťa
  • súhlas miestneho dp. farára, v prípade iného bydliska
  • krstný rodič: prijatá sviatosť birmovania
    /manželstva (ak nie je slobodný)
Späť