Úvodná stránka

Sviatosť birmovania 201109.10.2011 - Sviatosť Birmovania

Vyslúženie sviatosti birmovania

V nedeľu 9.10.2011 o 10.00


  • Spoveď rodičov a birmovných rodičov bude v utorok až štvrtok od 17,00 h. Spovedať budeme len do 17,50 h.

  • Spoveď birmovancov bude v piatok od 16,30 h. do 17,50 h. Dôkladná a úplná svätá spoveď je podmienkou prijatia sviatosti birmovania, preto je potrebné si hriechy napísat na papier podľa spytovania svedomia v modlitebnej knižke. (Pozor !!! Nie spytovanie svedomia pre najmenších.)

  • Svätá omša k Duchu Svätému pre birmovancov bude v sobotu ráno o 8,00 h. a po jej skončení sa uskutoční nácvik. Účasť všetkých birmovancov na svätej omši a nácviku je povinná !!!

  • Príchod birmovancov, birmovných rodičov a rodičov do kostola v nedeľu na svätú omšu je už o 9,45 h.  • V piatok 9.9. po sv. omši sa uskutoční Evanjelizačný program s chválami pre birmovancov pod vedením gospelovej skupiny Lámačské chvály . Účasť všetkých birmovancov je povinná.


Rozpis skúšky

Zoznam:

Účasť a služby na svätých omšiach

V rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania sa má birmovanec zúčastňovať na svätých omšiach.
Účasť na svätej omši v piatok a v nedeľu je povinná; po skončení svätej omše to potvrdí kňaz svojím podpisom do Preukazu birmovanca.
(Pozn.: K účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok zaväzuje všetkých katolíkov cirkevný príkaz:
"V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši".)

Rozpis birmovancov - Krížová cesta
-pdf
Rozpis birmovancov - Obetné dary
-pdf


Rozpis birmovancov - Ruženec Október
-pdf
Modlitba svätého ruženca -htm

piatok , začne sv. omšou a pokračuje po sv. omši
kto by sa nemohol zúčastniť, náhradný termín je v nedeľu, sv. omša o 9:15 a stretnutie po sv.omši

V piatok 1. októbra po sv. omši sa uskutočnilo prvé spoločné birmovanecké stretnutie.
Pripomíname, aby ste nezabudli v nedeľu chodiť pravidelne na sv. omšu a každý mesiac na sv. spoveď.

O sviatosti birmovania
-pdf
Právne normy podľa CIC 1983 k sviatosti birmovania
-pdf