Ježiš je víťaz! Radujte sa, Aleluja!

Úvodná stránka


TOPlist

Mons. ThDr. PhDr. Alexej Izakovič

Kniha spomienok na človeka, ktorý zostal vždy rovný

Nie je to až tak dávno, čo sme mohli v trnavských uliciach vídať vzpriamenú a rozložitú postavu starého pána s kňazským kolárikom a vencom šedivých vlasov. Osobnosť v podstate nenápadnú a skromnú a predsa významnú. Bol to Mons. ThDr. PhDr. Alexej Izakovič (1908-1995), kňaz-trpiteľ za vieru a rodoľub, rodák z Borovej, ktorého veľká časť jeho dlhého a bohatého života bola spojená s Trnavou, kde študoval na gymnáziu i seminári a neskôr aj pôsobil.
Všestranný športovec, organizátor, redaktor, publicista, funkcionár Slovenského orla, profesor náboženstva, vojenský kňaz na východnom fronte, svedok na procese s prvým slovenským prezidentom Dr. Tisom, väzeň i robotník, v ktorého životnom príbehu hodnom románu ako by sa symbolicky odrážal osud celého Slovenska v 20. storočí. Prežil dve svetové vojny, masarykovské Československo, prvú Slovenskú republiku, komunistický teror i väzenie a dožil sa aj opätovného vyhlásenia samostatnosti Slovenska i svojej rehabilitácie. Bol to človek, ktorý veľa vedel a videl, veľa prešiel a veľa vytrpel, a predsa vždy zostal rovný. Nezlomilo ho ani nezákonné odsúdenie a dlhoročné väzenie v päťdesiatych rokoch, ani následné šikanovanie, zákaz pastorácie či fakt, že ako kňaz s dvomi doktorátmi musel pracovať ako pomocný robotník. Na každom mieste, kde pôsobil, zanechal pečať svojich aktivít, či už v Nových Zámkoch ako predseda prípravného výboru a iniciátor postavenia pomníka Antonovi Bernolákovi, či v Dolných Voderadoch a vo Vištuku obnovením kostola, alebo v Trnave, kde sa okrem iného pričinil aj o obnovu a prehĺbenie mariánskej úcty k Trnavskej Panne Márii a angažoval sa pri postavení dnes už nejestvujúceho pomníka Štefanovi Mikušovi.
Bol aj iniciátorom a spoluorganizátorom privezenia putujúcej sochy Panny Márie Fatimskej roku 1994 na Slovensko a takto by sa dalo ešte dlho pokračovať. Napriek všetkým príkoriam nezatrpkol a v pamäti tých, ktorí ho poznali, zostal ako človek, ktorý bol vždy ochotný pomáhať. Mal skutočne srdce plné lásky, ako o tom hovorí nová spomienková kniha s rovnakým názvom So srdcom plným lásky, ktorej slávnostná prezentácia sa uskutočnila v polovici mája v zasadacej sieni Spolku sv. Vojtecha v Trnave.
Spomienkovú publikáciu o Alexejovi Izakovičovi pripravil známy trnavský historik a publicista Hadrián Radváni, ktorý zostavil aj podrobnú bibliografiu jeho prác. Novinka, na obálke ktorej je maľba akademického maliara - františkánskeho pátra Teodora Tekela, ponúka na 160 stranách spomienky na tohto vzácneho človeka od jeho brata Jána, od priateľov, i jeho vlastné „orolské“ spomienky doplnené výberom z jeho príspevkov a prác, kópiami dokumentov a obrazovou prílohou. „Je priam neuveriteľné, že v sebe nosil starosti toľkých, že toľkým pomáhal nachádzať riešenie v ťažkých životných situáciách, aj finančných a nikdy, nikdy to nedal na sebe znať,“ môžeme si prečítať v úvode knihy podávajúcej svedectvo o človeku, ktorý bol skutočným stelesnením mravných zásad a kresťanských hodnôt.